5 & 10 χμ με αφετηρία το Δημαρχείο Χερσονήσου.

5 χμ με αφετηρία το Δημαρχείο Χερσονήσου, στην πρώην Αμερικανική Βάση, Γούρνες, Χερσονήσου και τερματισμό στον Άγιο Κωνσταντίνο Γουβών Χερσονήσου.
10441295_1407762149518671_7981009657278733485_n.png

10 χμ με αφετηρία και τερματισμό στο Δημαρχείο Χερσονήσου, στην πρώην Αμερικανική Βάση, Γούρνες, Χερσονήσου.


03/02/2015 01:02